SCREEN

node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

Medication Optimisation: Exploring the use of a clinical decision support system

dinsdag, 01/11/2016

Maximaal 76% van de door de IGZ verplichte medicatiebeoordelingen wordt uitgevoerd. Medicatiebeoordelingen kosten immers veel tijd. Een geavanceerd 2de generatie Clinical Decision Support System is broodnodig voor medicatiebewaking en medicatiebeoordeling. Én een CDSS blijkt het risico van een delier geautomatiseerd te kunnen voorspellen voor elke patiënt in een ziekenhuis. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek Medication Optimisation: Exploring the use of a clinical decision support system waarop Hugo de Wit op 30 november promoveert aan de Maastricht University.

node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

UnieKBO & NPCF wijzen op impasse - Digitalis wijst op Clinical Rules

woensdag, 09/12/2015

De jaarlijkse controle op het medicijngebruik van 65-plussers schiet nog steeds tekort, zo melden Unie KBO en NPCF. De huisartsen en apothekers vinden de vergoeding die zorgverzekeraars ervoor betalen te laag. Patiëntenfederatie NPCF en Unie KBO roepen betrokkenen op de impasse te doorbreken. Volgens AxiaZ, het bureau dat in opdracht van beide belangenorganisaties onderzoek deed naar medicatiebeoordelingen, gaat het waarschijnlijk om enkele honderdduizenden patiënten die de dupe worden van deze impasse, omdat ze geen noodzakelijke medicatiebeoordeling krijgen.

node.tpl.php

Arts mist vaak medicatiefout

donderdag, 05/11/2015

Jaarlijks overlijden er in Nederland zo’n 1200 patiënten door medicatiefouten. Slechts een derde tot de helft van alle medicatiefouten bij 65-plussers wordt door artsen opgemerkt. Klinisch farmacoloog en internist ouderengeneeskunde Kim Hurkens promoveert op 12 november aan de Universiteit Maastricht op dit onderwerp.

node.tpl.php

 
node.tpl.php

 

Pagina's