Arts mist vaak medicatiefout

node.tpl.php

donderdag, 05/11/2015 onder Nieuwsberichten

Jaarlijks overlijden er in Nederland zo’n 1200 patiënten door medicatiefouten. Slechts een derde tot de helft van alle medicatiefouten bij 65-plussers wordt door artsen opgemerkt. Klinisch farmacoloog en internist ouderengeneeskunde Kim Hurkens promoveert op 12 november aan de Universiteit Maastricht op dit onderwerp.
Zij testte huisartsen, apothekers en specialisten oudergeneeskunde op hun vaardigheid om fouten uit de medicatielijsten te vissen. De uitkomst was dramatisch. Bovendien gaat het nogal eens fout bij de overdracht van ziekenhuis naar huis of naar het verpleeghuis. Daarnaast blijkt het grootste risico onderbehandeling – artsen die geen medicijnen voorschrijven.
Artsen zijn verplicht één keer per jaar de medicatielijst van thuiswonenden patiënten door te nemen en twee keer per jaar de medicatielijst van bewoners van verpleeghuizen. Ze geven echter aan door hoge werkdruk en te weinig tijd daar niet aan te kunnen voldoen.
Artsen zouden moeten worden ondersteund in de medicatiebewaking. Een oplossing staat klaar: Hurkens werkte mee aan de bouw van een zelflerend computersysteem: Clinical Decision Support System (CDSS). Het programma werd de laatste jaren ontwikkeld in Zuyderland en scant digitale patiëntendossiers op medicatiefouten. Zonder de artsen te overstelpen met overbodige of valse alarmmeldingen.

Uit: De Limburger, 5 november 2015
http://www.limburger.nl/article/20151105/REGIONIEUWS01/151109666/1056#

Nieuwstags: 
Redactie: