Clinical Rules: 3500 patiënten per week

node.tpl.php

maandag, 12/03/2018 onder Nieuwsberichten

Bij 6 huisartsenpraktijken in Nijmegen draait al meer dan een jaar een rechtstreekse koppeling van Clinical Rules Reporter (CRR) en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Wekelijks worden er circa 3500 patiënten (met ieder 5 verschillende recepten of meer) op die wijze door Clinical Rules geëvalueerd.
Deze patiënten krijgen een medicatiereview en worden daardoor gemonitord op:
• De START/STOPP criteria
• Doseringscontrole in relatie tot de nierfunctie
• Bewaking op de electrolyten en de daaraan gerelateerde risicomedicatie

Rapport in eigen EPD

Het EPD stuurt geautomatiseerd de dossiers in naar de CRR. Daarna krijgt de huisarts een notificatie hoeveel rode alerts er klaar staan in de CRR. Deze huisartsen kunnen het rapport uit Clinical Rules per patiënt in hun eigen EPD bekijken of via de CRR om een totaaloverzicht van alle alerts te krijgen. Per rode alert geven de huisartsen een uitgebreide terugkoppeling, deels dat ze de adviezen opvolgen en deels waarom ze bepaalde adviezen afwijzen. Deze informatie geeft weer inzicht in de performance van de rules.

20.000 patiënten per week

Het komende jaar willen de aangesloten huisartsen (project FieldLab eerstelijn) hun hele populatie laten monitoren met behulp van de CRR. Dat betekent dat er wekelijks de dossiers van meer dan 20.000 patiënten door Clinical Rules zullen worden beoordeeld, ongeacht leeftijd of de hoeveelheid medicatie.

Nieuwstags: