Clinical Rules in stroomversnelling

node.tpl.php

zaterdag, 13/04/2013 onder Nieuwsbrieven

Tijdens het NedHIS/EZD voorjaarscongres ‘Go with the (work)flow’ in Vianen op 20 maart jl. is Clinical Rules uitvoerig gepresenteerd aan de congresgangers. Er werd met name ingegaan op de samenwerking met het groeiende aantal partners, waaronder Stichting StatusScoop, Orbis MC, CGM, VCD Healthcare en AMC. Daarbij kwam Clinical Rules als probleemoplosser ter sprake bij het inpassen van medisch-farmaceutische beslisregels op de werkvloer. Met één druk op de knop kunnen dagelijks duizenden medicatiedossiers worden geëvalueerd en in de nabije toekomst worden de medisch-farmaceutische beslisregels aangeboden in combinatie met labwaarden aan apothekers in de eerste lijn.

Nieuwstags: