Deel medicatiegegevens nierpatiënten

node.tpl.php

donderdag, 15/06/2017 onder Nieuwsberichten

Zorgjournalist Frank van Wijck sprak met specialisten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen over de toegankelijkheid van medicatiegegevens en het gebrek aan goede gegevensoverdracht tussen eerste en tweede lijn. Het is noodzakelijk dat een up-to-date medicatieoverzicht van patiënten met nierschade beschikbaar is voor álle zorgverleners. Het raakt namelijk grote groepen patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Want: Het aantal vermijdbare ziekenhuisopnamen door medicatiefouten stijgt.

Zie: Frank van Wijck,‘Pijnlijke gevolgen - Medicatiegegevens nierpatiënten moeten worden gedeeld’ in: Zorgvisie, juni 2017
Nieuwstags: