POC eLab succesvol afgerond

node.tpl.php

vrijdag, 01/02/2013 onder Persberichten

De technische Proof of Concept (POC) via het LSP is uitgevoerd met gevalideerde testpatiënten en op 31 januari jl met succes afgerond. Het proces werd goed doorlopen: een patiënt kan worden aangemeld, met de apotheek als abonneehouder van het UZI-certificaat/pas om toegang te krijgen tot het LSP. Vervolgens worden het medicatiedossier en – indien beschikbaar – ICA-gegevens en labwaarden binnengehaald. De Clinical Rules Engine (CRE) gaf de relevante signalen door en wijzigingen in het patiëntdossier betreffende medicatie, labwaarden etc. Na een herhaalde doorloop bij de CRE kwamen nieuwe alerts binnen en veranderden oude alerts van status.

Met het positieve resultaat van deze POC eLab is Stichting StatusScoop een stap verder in haar plan een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening via een landelijke zorginfrastructuur.
Een volgende mijlpaal in de testfase is de toepassing in een openbare apotheek met circa 10 patiënten op 25 februari a.s.. De used cases zijn uitgekozen op een zo breed mogelijke testbaarheid.

Nieuwstags: