Proefschrift Medication Surveillance in Older Patients

node.tpl.php

donderdag, 15/10/2015 onder Nieuwsberichten

Het toenemend aantal ouderen zorgt voor een hogere prevalentie van multimorbiditeit. Met name ouderen lopen het risico dat zij door deze multimorbiditeit meerdere medicijnen per dag gebruiken. Polyfarmacie, dat wil zeggen het gebruik van vijf of meer medicijnen uit verschillende therapeutische subgroepen, is één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van bijwerkingen en kan zowel oorzaak als gevolg zijn van foutief voorschrijven. Het foutief voorschrijven behelst een aantal situaties, zoals het voorschrijven van medicatie met een risico op bijwerkingen terwijl er een effectiever en veiliger middel beschikbaar is voor dezelfde indicatie, het voorschrijven van een verkeerde dosering, het langer voorschrijven dan noodzakelijk en het gebruik van medicatie met bekende interacties. Het achterwege laten van een geïndiceerd en effectief medicijn in patiënten met een significante levensverwachting is een onderschat probleem en is vaak het gevolg van polyfarmacie. Naast de problemen van multimorbiditeit en polyfarmacie zorgen ook veranderingen in farmacokinetiek en farmacodynamiek ervoor dat het voorschrijven van medicatie bij ouderen een uitdaging is.

Het proefschrift toont aan dat de huidige medicatiebewaking ongestructureerd verloopt, veel tijd in beslag neemt en dat de kwaliteit van de medicatiebeoordelingen verbeterd kan worden. In de toekomst zullen we na moeten denken over een kwalitatief goede en gestructureerde manier van medicatiebewaking die ook haalbaar is in de dagelijkse drukke praktijk. Een veelbelovende interventie is de implementatie van een Clinical Decision Support System (CDSS)ter ondersteuning van de medicatiebeoordelingen van de zorgverlener.

Hurkens beschrijft in haar proefschrift de huidige methoden voor medicatiebeoordelingen en de ontwikkeling van een CDSS dat behulpzaam kan zijn in de dagelijkse praktijk en de medicatiebeoordelingen verbetert om medicatiegerelateerde complicaties, ziekenhuis(her)‐opnames en kosten te verminderen en de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.

Nieuwstags: 
Redactie: