Promotie Medicines Optimisation

node.tpl.php

maandag, 12/03/2018 onder Nieuwsberichten

Op 12 april a.s. verdedigt ziekenhuisapotheker Carlota Mestres Gonzalvo haar proefschrift ‘Medicines Optimisation – Methodological aspects and new strategies’ aan de Universiteit Maastricht.
Mestres Gonsalvo is de derde promovendus in het project SCREEN, die wetenschappelijk de ontwikkeling en het gebruik van een Clinical Decision Support System (CDSS) onderbouwen. Vanuit het oogpunt van medicatie-optimalisatie is het belangrijkste doel van een CDSS het verbeteren van patiëntenzorg. De inzet van een CDSS ter ondersteuning van medicatiebeoordelingen vermindert kostbare evaluatietijd. Zorgverleners kunnen zich focussen op dat wat belangrijk is én een hoog-kwalitatieve medicatiebeoordeling afleveren. Inmiddels zijn de technische mogelijkheden van de systemen en algorithmes zó geavanceerd dat het alleen maar een kwestie van tijd is voordat CDSS als een standaardinterventie wordt gezien in het medicatie-optimalisatie proces.

Nieuwstags: 
Redactie: