Nieuwsberichten

node.tpl.php

 
node.tpl.php

Zuyderland symposium: Medicatie per persoon

donderdag, 28/06/2018

Zuyderland MC organiseert het wetenschappelijke symposium ‘From ‘one-size-fits-all’ to personalised medicine’. ‘Personalised Medicine’ vraagt om een andere kijk op ziekten, patiënten en data. Daarbij ligt het accent niet op de grootste gemene deler, maar juist op de verschillen tussen patiënten. Een concreet voorbeeld van ‘Personalised Medicine’ binnen Zuyderland is de inzet van Clinical Rules als Clinical Decision Support System. Hugo van der Kuy wijdt een sessie aan ‘CHECkUP: een CDSS om heropnames te reduceren’.

node.tpl.php

Mestres Gonzalvo promoveert op Medication Optimisation

donderdag, 12/04/2018

Ziekenhuisapotheker Carlota Mestres Gonzalvo heeft vandaag met succes haar proefschrift ‘Medication Optimisation – Methodological aspects and new strategies’ verdedigd aan de Universiteit Maastricht. Haar dissertatie onderbouwt de ontwikkeling en het gebruik van een Clinical Decision Support System (CDSS), een softwaresysteem waar Clinical Rules van Digitalis een goed voorbeeld van is.

node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

Deel medicatiegegevens nierpatiënten

donderdag, 15/06/2017

Zorgjournalist Frank van Wijck sprak met specialisten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen over de toegankelijkheid van medicatiegegevens en het gebrek aan goede gegevensoverdracht tussen eerste en tweede lijn. Het is noodzakelijk dat een up-to-date medicatieoverzicht van patiënten met nierschade beschikbaar is voor álle zorgverleners. Het raakt namelijk grote groepen patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Want: Het aantal vermijdbare ziekenhuisopnamen door medicatiefouten stijgt.

node.tpl.php

Advies topambtenaren: dring overbehandeling terug

donderdag, 13/04/2017

Minister Dijsselbloem (Financiën) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurden op 10 april 2017 aan de Tweede Kamer het Eindrapport van Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven. De Technische werkgroep is door het kabinet ingesteld om te adviseren over de beheersing van de zorguitgaven ten behoeve van de komende kabinetsperiode.