Digitalis

node.tpl.php

Clinical Rules is een geregistreerd handelsmerk van Digitalis Rx bv.
Digitalis is als ontwikkelaar van kennissystemen al ruim 25 jaar actief op het raakvlak van gezondheidszorg, farmacotherapie, kennismanagement en besliskunde.
In toenemende mate wordt in de gezondheidszorg de nadruk gelegd op samenwerking, afspraken en ketenzorg. Digitalis richt zich op de behoefte tot besluitvormings- en beslissingsondersteuning in de gezondheidszorg door de ontwikkeling van kennissystemen. Het accent ligt daarbij op de farmacotherapie en de inhoudelijke stroomlijning en integratie binnen het zorgproces (elektronisch voorschrijven, farmacotherapie-overleg, formularium-management, richtlijnontwikkeling).
 
Sinds 2007 bestaat Digitalis uit: 
  • Digitalis Rx bv: praktijkondersteuning met Prescriptor, Formularia en Clinical Rules
  • Digitalis Mx bv: kiezen en beslissen met matrixmodellen en kennismanagement zoals SOJA en InforMatrix
 
Bent u geïnteresseerd in een van deze concepten?
Neem contact op met Digitalis: digitalis@digitalis.nl 
Voor meer informatie: www.digitalis.nl