U bent hier

Bent u openbaar apotheker?

node.tpl.php

De traditionele medicatiebewaking kan beter, met name wat betreft de verbreding van de context van de patiënt. Het patiëntdossier zou meer dan ‘alleen’ medicatie moeten omvatten, met name ook klinisch chemische parameters. Daarbij kan het aantal onnodige waarschuwingen drastisch worden teruggebracht door in plaats van een bulk aan vals-positieve of vals-negatieve signalen meer relevante rapportages te ontvangen. Dat heeft wel consequenties voor uw werkwijze. Wanneer een arts nu een aanvraag indient bij een laboratorium gebeurt dat veelal tegelijk met het uitschrijven van een recept. Dat recept gaat direct naar u, maar de uitslag van het lab komt een aantal dagen later binnen. Op deze asynchroniteit is uw huidige medicatiebewaking niet ingesteld.

Voor een doelgerichtere medicatiebewaking is daarom een aanvulling nodig op de huidige apotheekinformatiesystemen. Met name een veilige infrastructuur voor het uitwisselen van relevante patiëntgegevens en een goed kennissysteem ontbreken.

Relevante alerts

Clinical Rules biedt ondersteuning zowel tijdens het afleveren van (herhaal)medicatie als bij het monitoren van voorgeschreven medicatie, bijvoorbeeld als er labuitslagen binnenkomen, de patiënt een bepaalde leeftijdsgrens passeert of wanneer er een nieuwe diagnose wordt gesteld.

Deze analyse vindt plaats doordat in samenwerking met uw XIS-leverancier en/of het Landelijk Schakelpunt (LSP) deze gegevens onder water, door de Clinical Rules Reporter (CRR) geanonimiseerd  worden uitgewisseld met de centraal beheerde Clinical Rules Engine (CRE). Deze signaleert potentiële problemen en rapporteert die terug naar de Clinical Rules Reporter.

Als u zich, met instemming van de patiënt, als dossierhouder van deze patiënt heeft aangemeld bij het LSP, krijgt u in geval van een van de zes voor de apotheek belangrijke bepalingen een signaal dat er een mutatie op het dossier van uw patiënt is. Het kennissysteem Clinical Rules checkt daarbij ook of die mutatie wel een actie van u verlangt en zuivert zo de grote informatiestroom uit tot de relevante signalen op verschillende alertniveaus.

Hiermee is Clinical Rules een nieuwe, aanvullende stap in medicatieveiligheid: als instrument is het kwaliteitsverhogend, betrouwbaar, tijdbesparend, efficiënt, specifieker, gerichter, meer intuïtief in gebruik, gemakkelijk en overzichtelijk.

Pilot StatusScoop

In samenwerking met een groep openbare apothekers, Z-index en eZorg is er in 2013 een project gestart om beslisregels voor de ondersteuning van farmaceutische zorg uit te rollen. De groep praktiserende apothekers is verenigd in de Stichting StatusScoop en heeft het initiatief genomen om een infrastructuur op basis van het LSP te bouwen en te integreren met Clinical Rules.

Zie voor meer informatie over dit initiatief: www.statusscoop.nl.