U bent hier

Project SCREEN, Orbis Medisch en Zorgconcern, Sittard/Geleen

node.tpl.php

In het project SCREEN (Supporting Clinical Rules in the Evaluation of Elderly with Neuropsychiatric disorders) is software ontwikkeld die op basis van Clinical Rules (medische beslisregels) medicatiereviews bij ouderen ondersteunt. Deze systematische reviews worden frequenter en nauwgezetter en met gebruik van meer patiëntgegevens vanuit meer bronnen uitgevoerd dan bij de traditionele, meer beschouwende benadering. Het concept sluit aan bij de roep naar meer medicatieveiligheid in de zorg. Het is juist de komende jaren van belang dat er met grotere regelmaat aan een meer systematische en verderreikende medicatiebewaking wordt gedaan. Voorheen leverde de medicatiebewaking weliswaar veel signalen op, maar vooral ook veel irrelevante zaken, terwijl meer essentiële problemen werden gemist.

Kwaliteitsverhoging medicatiereviews

De Inspectie voor de Gezondheidszorg dringt aan op grootschalige implementatie van medicatiereviews, met name daar waar het kwetsbare ouderen betreft. De uitvoering ervan wordt echter beperkt door een aantal factoren: tijdgebrek, gebrek aan parate kennis om een breed scala aan ziektebeelden en behandelingsmogelijkheden in relatie tot klinische, chemische labgegevens en andere patiëntgegevens systematisch en pro-actief te interpreteren. En de gestandaardiseerde criteria zijn afwezig om tot eenduidige en reproduceerbare adviezen te komen. Iedere zorgverlener reageert immers op basis van zijn eigen parate kennis, kunde en ervaring. Een medicatiereview kan bovendien al na één dag achterhaald zijn door nieuwe omstandigheden. Die factoren spelen bijvoorbeeld door de implementatie van Clinical Rules bij het project SCREEN veel minder een rol en zo wordt de kwaliteit van de medicatiereviews enorm verhoogd.

Door de analyse middels een geautomatiseerde routine te laten plaatsvinden wordt er een minimale pro-actieve tijdsinvestering van de de zorgverlener gevraagd. Ter illustratie: momenteel worden met behulp van Clinical Rules in het Orbis MC dagelijks 2000 patiënten (ziekenhuis én verpleeghuis) op deze manier geëvalueerd. De patiëntdossiers worden ‘s nachts automatisch ingelezen in Clinical Rules Reporter en vervolgens in geanonimiseerde vorm door de Clinical Rules Engine geëvalueerd. De signalen die naar de Clinical Rules Reporter worden teruggemeld blijken in circa 80% van de gevallen relevant en worden vervolgens door de ziekenhuisapotheker afgehandeld. De aard van de afhandeling (wel of geen interventie, overleg met arts etc.) wordt overigens ook gecodeerd in de Clinical Rules Reporter vastgelegd en opgeslagen.
Het werk van de ziekenhuisapotheker wordt met behulp van dit Clinical Rules efficiënter ondersteund en diens (be)handelingssnelheid als zorgverlener neemt sterk toe. Gevolg daarvan voor de zorg is grotere focus op relevante medicatieveiligheidsissues, meer relevante signalen op basis van meer klinische patiëntgegevens, effectievere overdracht van signaleringen en interventies binnen het behandelteam.

Systeemonafhankelijk

Essentieel bij de ontwikkeling van Clinical Rules was dat het niet gebonden zou zijn aan één softwaresysteem bij zorginstellingen. Een belangrijk innovatief aspect is dat deze onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door het werken met extractiebestanden uit meerdere gegevensbronnen en deze te combineren. De patiëntgegevens uit drie verschillende bestandsbronnen (medicatiegegevens, laboratoriumgegevens en patiëntkarakteristieken) worden lokaal geaggregeerd en vervolgens geupload naar een Clinical Rules Engine waarin de medische beslisregels centraal worden ‘gehost’ op een webserver. Daar worden de gegevens razendsnel geanalyseerd, een rapport per incident opgemaakt en teruggestuurd. Op deze wijze hoeft de ‘intelligentie’ van Clinical Rules niet per dossiersysteem te worden ingebouwd.

Minimale tijdsinvestering – maximale efficiëntie

De mogelijke implementatie van een dergelijk systeem op andere locaties heeft bij de afdeling Klinische Farmacie van Orbis MC altijd voorop gestaan. Begin 2013 werd een trial uitgevoerd bij ca vijf verpleeghuizen met onderling verschillende softwaresystemen om het effect van de Clinical Rules te vergelijken met usual care. Gezien de relevante signalen, welke binnen een minimale tijdsinvestering inmiddels zeer efficiënt en pro-actief worden gesignaleerd, afgehandeld en/of gemonitord, is het voor de huidige gebruikers nu al duidelijk dat dit systeem onmisbaar is voor een doelgerichte taakuitvoering van de (ziekenhuis)apotheker rondom een verbeterde medicatieveiligheid.

Wilt u meer informatie over SCREEN en Clinical Rules, neem contact op met Hugo van der Kuy  of Bob van de Loo. Of meld u aan als lid van de groep SCREEN project op Linkedin en neem deel aan discussies in het SCREEN-netwerk.