U bent hier

Openbare apothekers & Stichting StatusScoop

node.tpl.php

In samenwerking met een groep openbare apothekers, Z-index en eZorg is er in 2013 een project gestart om beslisregels voor de ondersteuning van farmaceutische zorg uit te rollen. De groep praktiserende apothekers is verenigd in de Stichting StatusScoop en heeft het initiatief genomen om een infrastructuur op basis van het LSP te bouwen en te integreren met Clinical Rules.

Eind 2014 bracht de Apothekersvereniging Midden-Nederland een tussenrapportage uit aan VZVZ over de Pilot StatusScoop m.m.v. 20 apotheken. De eerste resultaten zijn veelzeggend, vooral vanwege het belang labuitslagen mee te wegen bij het voorschrijven van medicatie. Uit onderzoek binnen de pilotregio is gebleken dat slechts 24% van de voor medicatie relevante labuitslagen door de huisarts met de apotheek was gecommuniceerd. Dit ondanks de wettelijke plicht die hier sinds een jaar voor staat - Geneesmiddelenwet, artikel 66a. Het forse aantal ziekenhuisopnames dat is gerelateerd aan onjuist toepassen van medicatie, zou door het meewegen van labuitslagen kunnen worden teruggebracht.

In de pilot waren op dat moment ruim 1500 patiënten op het LSP aangemeld voor het opvragen van medicatie, ICA en labwaarden. Bij 8 apotheken werd bijna de helft (610) geëvalueerd op de Clinical Rules Engine; wat 868 red alerts opleverde, het hoogste alertniveau, met een verwijzing naar complicaties rond de medicatie.

Januari 2016 is de rapportage ‘Klinische relevantie van medisch farmaceutische beslisregels inzake laboratoriumwaarden in openbare apotheken – PR14-008’ aan de KNMP gepresenteerd. Duidelijk was dat een meerderheid van de deelnemende apotheken na het onderzoek het gebruik van ‘StatusScoop’ wilde voortzetten.

Zie voor meer informatie over dit initiatief: www.statusscoop.nl.