U bent hier

Bent u leverancier van zorg-ict of XIS?

node.tpl.php

Clinical Rules is ontworpen om samen te werken met dossiervormende systemen in de zorg, zogenaamde XISsen. Clinical rules richt zich dus op zowel artsen als apothekers. De huidige medicatiebewaking is veelal te beperkt en te weinig specifiek. Clinical Rules gaat veel verder en betrekt meervoudige patiëntgegevens om meer relevante signaleringen te bewerkstelligen. De samenwerking met de XIS-leverancier zorgt voor een goede integratie van Clinical Rules in de workflow van de zorgverlener. Daarbij worden de signalen niet rechtstreeks uit de database van het patiëntdossier gegenereerd, maar via uitwisseling van de geanonimiseerde patiëntgegevens vanuit het XIS met de zogenaamde Clinical Rules Engine (CRE). CRE is een webservice en rapporteert potentiële problemen als alerts terug aan het XIS van de zorgverlener. In diens XIS vindt ook ontsluiting van de Clinical Rules-rapporten, dossiervorming bij de juiste patiënt en de verslaglegging van de opgevolgde signalen plaats.

Privacy

Hiermee zet Clinical Rules de volgende stap in medicatieveiligheid en medicatieoptimalisatie: de kennisarchitectuur wordt voor een belangrijk deel geoutsourcet. Het XIS wordt door Clinical Rules kennisinhoudelijk geüpgraded zonder dat de architectuur van het dossier zelf ingrijpend hoeft te worden aangepast. De XIS-gebruiker behoudt het initiatief en ALLE dossiervorming en privacygevoelige informatie blijven in het XIS zelf. De CRE voert alleen maar klinische redeneeropdrachten uit en houdt zelf niets vast. Kortom: de eindgebruiker krijgt via het XIS toegang tot Clinical Rules en niet andersom.