U bent hier

Bent u ziekenhuisapotheker?

node.tpl.php

De Inspectie voor de Gezondheidszorg dringt aan op grootschalige implementatie van medicatiereviews. De uitvoering ervan wordt echter beperkt door een aantal factoren: tijdsgebrek, gebrek aan parate kennis om een breed scala aan ziektebeelden en behandelingsmogelijkheden systematisch en pro-actief te interpreteren in relatie tot klinische, chemische labgegevens en andere patiëntgegevens. En: de afwezigheid van gestandaardiseerde criteria om tot eenduidige, reproduceerbare adviezen te komen. Iedere zorgverlener reageert immers op basis van zijn eigen parate kennis en ervaring. Een medicatiereview kan bovendien al na één dag achterhaald zijn op basis van nieuwe of gewijzigde omstandigheden.
De traditionele medicatiebewaking moet daarom uitgebreid worden op verschillende niveaus: met relevante klinisch chemische parameters, een bredere context van de patiënt en doelgerichtere aandacht voor echte probleemgevallen. Niet alleen verbetert daardoor de medicatieveiligheid, ook een efficiëntere workflow van de ziekenhuisapotheker wordt ondersteund.

Medicatie-optimalisatie

Clinical Rules biedt die verbetering en ondersteuning zowel tijdens het afleveren van (herhaal)medicatie als bij het monitoren van voorgeschreven medicatie, bijvoorbeeld als er labuitslagen binnenkomen, de patiënt een bepaalde leeftijdsgrens passeert of wanneer er een nieuwe diagnose wordt gesteld. Deze analyse vindt plaats doordat in samenwerking met uw XIS-leverancier en/of het Landelijk Schakelpunt (LSP) deze gegevens onder water, door de Clinical Rules Reporter (CRR) geanonimiseerd worden uitgewisseld met de centraal beheerde Clinical Rules Engine (CRE). Deze signaleert potentiële problemen en rapporteert die terug naar de Clinical Rules Reporter. Door de analyse middels een geautomatiseerde routine te laten plaatsvinden wordt er een minimale pro-actieve tijdsinvestering van de zorgverlener gevraagd, waarbij de review zeer regelmatig kan worden doorlopen.
Hiermee gaat Clinical Rules een stap verder in medicatieveiligheid en medicatie-optimalisatie. Als instrument is het kwaliteitsverhogend, betrouwbaar, tijdsbesparend, efficiënt, specifieker, gerichter, meer intuïtief in gebruik, gemakkelijk en overzichtelijk. Clinical Rules is systeemonafhankelijk en door gebruik ervan krijgt de ziekenhuisapotheker er geen taken bij, maar kan zijn handelingssnelheid als zorgverlener sterk toenemen. De communicatie in de zorgketen wordt naar een hoger plan getild door een effectievere overdracht van signaleringen en interventies binnen het behandelteam.

Quick Scan meet impact

Mocht uw ziekenhuis willen weten wat het – meetbare – resultaat is van een eventuele inzet van Clinical Rules, dan adviseren wij de Clinical Rules Quick Scan te doen. Deze Quick Scan is ontworpen i.s.m. iCON healthcare en maakt de impact duidelijk van Clinical Rules op uw organisatie. Over een periode van 30 dagen haalt het de benodigde data uit de verschillende systemen van het ziekenhuis; deze informatie wordt ingelezen in de CRR, waarna met behulp van Qlik Sense inzichtelijk wordt gemaakt wat de Return on Investment (ROI) van CR zou zijn geweest in die 30 dagen.

SCREEN

Momenteel worden in samenwerking met een groep ziekenhuisapothekers beslisregels voor de ondersteuning van farmaceutische zorg ontwikkeld. Deze worden mede uitgebouwd en toegepast in het kader van het project SCREEN i.s.m Zuyderland (vml. Orbis-MC) in Sittard/Geleen.