U bent hier

Bent u zorgverzekeraar?

node.tpl.php

Zorgverzekeraars zijn altijd op zoek naar kwaliteit, maar graag wel efficiënt in de praktijk. Zij contracteren bij voorkeur zorgverleners die bereid zijn samen te werken in de zorgketen, die investeren in goede zorgcommunicatie en die verbeterde uitkomsten van zorg transparant willen maken.
Clinical Rules past uitstekend in dit streven. Er bestaan voorbeelden te over van medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames die vermijdbaar zijn, maar helaas wordt dat niet zonder inspanning bereikt. Hiervoor is meer grip op het complexe en alsmaar toenemende medicatiegebruik noodzakelijk. Daarvoor zijn een betere medicatieoverdracht en medicatiebewaking vereist, ondersteund door zorginformatie uit de keten, zoals bijvoorbeeld labgegevens. De belangrijkste aandachtspunten zijn in de zogenaamde HARM-studie al in kaart gebracht: betere controle op maagbescherming, nierfunctie, op electrolyten en de stollingstijd zijn relatief ‘laag hangend fruit’. Maar de toenemende communicatie in de zorg stelt hoge eisen aan het uitdijende takenpakket en kennispalet van de zorgverlener en vraagt om investeren in het Landelijk Schakelpunt.
Clinical Rules is een onmisbaar instrument dat de zorgverlener ondersteunt bij de verbetering van medicatieveiligheid. Het analyseert de patiëntgegevens die vanuit variabele ketenbronnen op diens bord komen en koppelt potentiële problemen terug. Clinical Rules is bovendien systeemonafhankelijk en integreert beslisregels vanuit verschillende kennisbronnen in samenwerking met zorgverleners uit het veld en het Wetenschappelijk Instituut Apothekers (WINAp).
Als iedere zorgverlener met behulp van Clinical Rules per jaar één ziekenhuisopname voorkomt, heeft de investering in dit instrument op de werkvloer zich al lang en breed terugverdiend. Dat lijkt geen ál te ambitieuze opgave, maar daarvoor moet er wel iets veranderen in het huidige zorgproces en de wijze van ICT-ondersteuning.