U bent hier

Bent u kennisaanbieder?

node.tpl.php

Clinical Rules bouwt een brug tussen beschikbare kennis en de werkvloer. Deze kennis dient wel gemodelleerd en gebaseerd te zijn op elementen die worden herkend en gecodeerd worden vastgelegd in het patiëntdossier. Zaken zoals leeftijd, geslacht, diagnoses, medicatie en labgegevens. De gemodelleerde kennis wordt technisch omgezet in Clinical Rules-protocollen. Deze protocollen worden centraal onderhouden en in een zogenaamde Clinical Rules Engine. Die is in staat een geordende set van patiëntgegevens vanuit een XIS te analyseren en eventuele problemen te rapporteren aan de zorgverlener.
Momenteel worden er twee bronnen in Clinical Rules beschikbaar gemaakt. Er worden Clinical Rules-protocollen ontwikkeld i.s.m. de afdeling Klinische Farmacie van Orbis MC in Sittard-Geleen. In het kader van het zogeheten project SCREEN (Supporting Clinical Rules in the Evaluation of Elderly patients with Neuropsychiatric disorders). Op termijn komen daarnaast Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) beschikbaar via de G-standaard van Z-index bv.
Clinical Rules biedt een platform om kennis te delen met zorgverleners en door de intensieve samenwerking met zorg-ICT-leveranciers wordt deze kennis naadloos geïntegreerd in de werkprocessen van de zorgverlener.