U bent hier

Wat is Clinical Rules?

node.tpl.php

Clinical Rules© is een realtime, beslissingsondersteunende module die zich richt op medicatieveiligheid en medicatie-optimalisatie tegen de achtergrond van een completer risicoprofiel van de patiënt. Door weinig relevante zaken en essentiëlere problemen te scheiden en voor een professionele ondersteuning van het zorgproces te zorgen, is het resultaat een doelgerichtere notificatie. Clinical Rules biedt een analyse die breder, specifieker en meer in de context van een tijdsverloop plaatsvindt dan de traditionele medicatiebewaking.

Clinical Rules analyseert geneesmiddelen niet op basis van een-op-een relaties. Clinical Rules analyseert realtime de uitkomst van complexe risicoprofielen door middel van geanonimiseerde patiëntgegevens zoals labuitslagen, leeftijd, geslacht, geregistreerde (contra)indicaties en medicatie. Deze analyse vindt zowel proactief (incidentsignalering) als retrospectief (follow-up van een incidentmelding rekening houdend met tussentijdse interventies) plaats. Uiteindelijk rolt hier een advies op maat uit voor de patiënt.

Clinical Rules (CRR én CRE) heeft een geldige CE-markering en Conformiteitsverklaring en voldoet daarmee aan de fundamentele eisen, veiligheidsnormen en richtlijnen conform de richtlijn: 93/42/EEG medische hulpmiddelen. In het kader van de huidige MDD moet de CE-markering op orde, geldig en geüpdatet zijn. Voor Clinical Rules is de overgang naar de nieuwe MDR in gang gezet.