Digitalis

node.tpl.php

Clinical Rules is een geregistreerd handelsmerk van Digitalis Rx bv.
Digitalis is als ontwikkelaar van kennissystemen al meer dan 25 jaar actief op het raakvlak van gezondheidszorg, farmacotherapie, kennismanagement en besliskunde.
In toenemende mate wordt in de gezondheidszorg de nadruk gelegd op samenwerking, afspraken en ketenzorg. Digitalis onderschrijft die tendens door te focussen op besluitvormings- en beslissingsondersteuning. Het accent ligt daarbij op de farmacotherapie en de inhoudelijke stroomlijning en integratie binnen het zorgproces (elektronisch voorschrijven, farmacotherapie-overleg, formulariummanagement, richtlijnontwikkeling.
 
Sinds 2007 bestaat Digitalis uit: 
Bent u geïnteresseerd in één van deze concepten?
Neem contact op met Digitalis: digitalis@digitalis.nl 
Voor meer informatie: www.digitalis.nl