U bent hier

Bent u patiëntenorganisatie of overheid?

node.tpl.php

Aan medicatieveiligheid worden steeds hogere eisen gesteld door de groeiende en complexere zorgvraag, door steeds meer – oudere - mensen met meer chronische aandoeningen en het daardoor toenemend medicatiegebruik.  
Nederland telt op dit moment 2,4 miljoen mensen van 65 jaar of ouder. In 2013 zal dit aantal stijgen tot 2,8 miljoen, ofwel 17% van de totale bevolking. Het Nederlandse zorgstelsel zal door de vergrijzing steeds meer belast worden met een stijgende incidentie van het aantal chronische ziekten en chronisch medicijngebruik. Geschat wordt dat er in Nederland per jaar bijna 20.000 medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames zijn.
Bij ongeveer 60% van de 65-plussers is er sprake van multimorbiditeit – 2 of meer chronische aandoeningen. Met het ouder worden van de bevolking neemt daarom ook de kans op polyfarmacie toe, dit is het gebruik van 5 of meer geneesmiddelen. Meer dan 40% van de Nederlanders ouder dan 65 jaar gebruikt nu al 5 of meer verschillende medicijnen en 12% gebruikt meer dan 10 medicijnen tegelijkertijd. Door de polyfarmacie neemt de kans op complicaties en het niet-doelmatig gebruik van geneesmiddelen onevenredig toe. Daarnaast wordt bij deze kwetsbare populatie ook onderbehandeling in verhoogde mate gezien. Deze fenomenen komen in versterkte mate voor in verzorgings- en verpleegtehuizen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een inhaalstap om met name de medicatieoverdracht tussen zorgverleners te verbeteren onder meer via het Landelijk Schakelpunt.

Clinical Rules maakt een einde aan gescheiden en beperkte informatiestromen, teveel irrelevante signaleringen die leiden tot informatiemoeheid en het ongebruikt laten van relevante gegevens.
Clinical Rules toetst informatie uit heel diverse kennisbronnen als labuitslagen, diagnoses en medicatiedossiers en maakt potentiële problemen direct toegankelijk voor de zorgverleners, arts én apotheker, op de werkvloer. Belangrijk is dat hiermee de communicatie rond de medicatieoverdracht in de zorgketen meer doelgericht wordt benut. Clinical Rules is onafhankelijk: het kan aan elk zorg-ICT-systeem worden gekoppeld. Ten allen tijde is de privacy van de patiënt gegarandeerd: Clinical Rules analyseert immers uitsluitend geanonimiseerde patiëntgegevens en doet niet aan dossiervorming. Door een bijdrage te leveren aan het potentieel voorkomen van medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames draagt Clinical Rules bij aan de betaalbaarheid van de zorg zonder daarbij op kwaliteit in te leveren. Sterker nog: door de toegenomen omloopsnelheid van de patiëntgegevens en diepgang van de analyse zorgt Clinical Rules ervoor dat de zorgverlener handen en hoofd meer vrij heeft voor de hoogste prioriteit: de patiënt en het voorkomen van medicatiegerelateerde problemen.