U bent hier

Hoe werkt Clinical Rules?

node.tpl.php

Clinical Rules Engine (CRE) ontvangt van een XIS tijdelijk een geanonimiseerde export van het patiëntdossier, analyseert de gegevens en stuurt een rapport terug naar het XIS. Daarna wordt de export van de CRE op de server verwijderd. Het XIS toont deze rapportage en slaat deze op voor een volgend contact met de CRE. De continue wisselwerking tussen de CRE en het XIS zorgt voor een adequatere ondersteuning van de medicatiebegeleiding in de tijd.

Elk zorgvraagstuk altijd actueel

Een belangrijk uitgangspunt van Clinical Rules is dat de gesignaleerde problemen niet als een geïsoleerd incident worden afgehandeld, maar als een zorgvraagstuk dat beoordeeld moet worden in een bepaald tijdsverloop. Dit wordt steeds relevanter omdat in toenemende mate informatie rondom de patiënt elektronisch wordt gecommuniceerd en uitgewisseld op verschillende momenten. Farmaceutische zorgverleners moeten in het kader van medicatieveiligheid inspelen op potentiële problemen die tijdens het voorschrijven en afleveren van een geneesmiddel moeilijk te voorzien zijn.

Alertniveaus en attentiewaarde

Aan de hand van het risicoprofiel van de patiënt rapporteert de Clinical Rules Reporter (CRR) over zowel de actuele als reeds afgehandelde risico’s. Ook maakt Clinical Rules Reporter onderscheid tussen een geheel nieuw risico en een reeds eerder gemeld probleem. Deze gerichte rapportage is mogelijk doordat het dossierhoudend systeem (XIS) de vorige rapportages vasthoudt en deze bij hernieuwd contact weer meestuurt naar de Clinical Rules Engine. Tijdens de analyse neemt Clinical Rules deze eerdere rapportages mee in het evaluatieproces en genereert een nieuwe rapportage.

Op deze wijze kan de CRE alertniveaus onderscheiden. Ontbreekt er bijvoorbeeld een belangrijke labwaarde in het patiëntdossier, dan levert dat een notificatie met een hoog alertniveau (rood) op. Als blijkt dat in de vorige rapportage deze melding al afgegeven is, zal Clinical Rules de prioriteit verlagen (oranje). Het kan namelijk gebeuren dat een labwaarde reeds is aangevraagd en de uitslag nog steeds onderweg is. Is de labwaarde binnen en gelabeld als normaal, dan zal de notificatie in groen veranderen. In het geval van een ‘abnormale’ labwaarde kleurt de notificatie weer rood. Als Clinical Rules een risicopatiënt identificeert en constateert dat het probleem onder controle is, zal door Clinical Rules een notificatie worden afgeven zonder daar een prioriteit aan te koppelen (alertniveau groen).

Op deze manier kunnen zorgprofessionals eenvoudig zien welke notificaties een hogere prioriteit hebben en welke nog lopende zaken zijn. Clinical Rules zorgt ervoor dat zij zich kunnen focussen op aandachtspunten van het patiëntdossier.