Publicaties

node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

Clinical Rules op Informatiedagen Zorgcommunicatie

woensdag, 28/11/2012

Clinical Rules werd voor een publiek van zorgverleners tijdens de Informatiedagen Zorgcommunicatie op 23 november jl in Zeist gepresenteerd. De bijeenkomst had als thema ‘zorg voor continuïteit’ en was georganiseerd op initiatief van Servicecentrum Zorgcommunicatie en de Vereniging van Zorgaanbieders van Zorgcommunicatie (VZVZ). Gastsprekers waren – naast Rob Brenninkmeijer van Digitalis Rx – prominente vertegenwoordigers uit de zorg en ict-wereld.

node.tpl.php

 
node.tpl.php

Project SCREEN op longlist voor de Spider Award 2012

donderdag, 18/10/2012

5 oktober 2012

Het project SCREEN in het Orbis MC Sittard/Geleen dat draait op Clinical Rules staat op de longlist voor de Spider Award 2012. Een ICT-prijs geïnitieerd door Zorgvisie (Reed Business) met als doel vernieuwende ICT-projecten over het voetlicht te brengen, het gebruik van ICT in de zorg te stimuleren en kennis over ICT-projecten te delen. Criteria van het project voor nominatie zijn: kwaliteit en doelmatigheid, innovatie en continuïteit.

node.tpl.php

 
node.tpl.php

Medicatiemanagement bij de oudere patiënt. De ontwikkeling van SCREEN

zondag, 02/09/2012

Vergrijzing, multimorbiditeit en de daarmee samenhangende polyfarmacie zorgen voor een toenemende incidentie van medicatiegerelateerde problemen.
In april 2011 startte het door ZonMw gesubsidiëerd onderzoeksproject ‘Supporting Clinical Rules in the Evaluation of Elderly with Neuropsychiatric disorders’ (SCREEN).